Obchodná verejná súťaž - Cena dohodou

Dátum zverejnenia: 07-07-2020 17:16:34 | 79 krát zobrazené
Kontaktná osoba: Eva Popročová | Telefón: 0445565246
Lokalita: Liptovský Mikuláš | Miesto: Liptovský Mikuláš


V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosť - pozemok parc.č. KN-C 1333/4 ostatné plochy o výmere 8 711 m2 podľa geometrického plánu č. 44026595-64/2020, nachádzajúci sa v priemyselnej zóne v k. ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosť je 304 885,- eur.

Bližšie informácie o nehnuteľnosti poskytne oddelenie majetkovoprávne, na 2. poschodí č. dv. 204, tel.č. 044/5565241, e-mail: sona.lakotova@mikulas.sk. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke města http://www.mikulas.sk.

Zaslať odkazy pre spravovanie môjho inzerátu

Kontaktovať inzerenta Eva Popročová: Obchodná verejná súťaž
 
Chillix reklama
  

Chillix reklama
Chillix reklama
Chillix reklama
Chillix reklama